ALYANAK: “HER YOL BERABERİNDE YOLDAŞLARINI GETİRİR”

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkan adayı Hatice Ayten Alyanak basın açıklaması yaparak üyelerden destek istedi.

Haber albümü için resme tıklayın

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkan adayı Hatice Ayten Alyanak basın açıklaması yaparak üyelerden destek istedi.

Herkesin yola çıkış hikayesi olduğunu vurgulayan Alyanak şunları ifade etti: “Bazılarımız hedeflerini; bazılarımız ise sahip olduğu idealleri gerçekleştirmek için çıkar yola. Bu noktada hedef ve ideal sahibi olmak arasındaki farka vurgu yapmak isterim. Şöyle ki; hedefin doğasında kişisellik, idealin doğasında bütüncül bir yaklaşım vardır, kişinin kendisi ile asla sınırlı değildir. İdealler bütün millete, bütün insanlığa, temsil ettiğiniz topluluğa, bir meslek grubunun bütününe hak, adalet, güven, huzur ve mutluluk getirmeye yöneliktir. Biz şahsımız için değil ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşımız için her şeyin en iyisinin olması çabası içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, yalnızca kendilerini kurtarma derdine düşenler hem kendilerine hem de başkalarına anlamlı katkılar sağlayamazlar. O yüzden diyoruz ki, mesleğimiz ve odamız için “GENÇ” “DİNAMİK” “VİZYONER” “YENİLİKÇİ” “İDEALİST” bir yaklaşımla BİZ DE VARIZ.!

 Sizce de artık; miadını doldurmuş, misyonunu tamamlamış, mesleğimizi bir adım daha öteye taşıyamayacak olan; gelenekçi, alaylı   yönetim anlayışından bir an önce sıyrılıp, yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağının gerektirdiği; zamana yenik düşmemiş; geleceği öngören, stratejik aklı esas alan, akademik, bilimsel yepyeni bir yönetim anlayışı ile hep birlikte yeni bir yola çıkmanın zamanı gelmedi mi?”

“PROBLEMLERE AKILCI VE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMEDİĞİ AŞİKAR”

Meslektaşlarından aldığı güçle bayrağı devralmaya gönüllü olduğunu söyleyen Alyanak: “Ben ve ekibim mesleğimiz ve odamız için, siz kıymetli meslektaşlarımızdan aldığımız güç ve destekle hepimiz adına bu zorlu yola çıkmaya, bayrağı devralmaya gönüllüyüz. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışında değiliz. Bu mesleği icra eden tüm meslektaşlarla birlikte aynı gemideyiz ve gemi delinirse hep birlikte bundan zarar göreceğimizin farkındayız ve her meslektaşımızın da bu farkındalığa sahip olmasını amaçlıyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki mesleğimizin kökleşmiş kangren olmuş problemleri var. Mevcut yönetimler ve sahip oldukları yönetim anlayışları ile yıllardır bu problemlere kalıcı, akılcı çözümler üretilemediği de aşikardır.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz meslektaşlarımızla yaptığımız istişareler ve edindiğimiz izlenimler neticesinde gördük ki meslektaşımız tabi olduğu oda ve üst birlikleri ile ilgili olarak; yaşadıkları mesleki sıkıntılara çözüm olma noktasında ümitsizliğe kapılmış durumdalar ve ne acıdır ki artık bir beklenti içerisinde de değiller. Sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan ve klişe olmuş ve asla gerçekleştirilmeyen seçim vaadlerinden bıkmış vaziyetteler.

Siz kıymetli meslektaşlarımıza diyoruz ki hiçbirimiz bu mesleği kolay şartlarda elde etmedik ve çok zor şartlarda da icra etmeye devam ediyoruz. Mesleğimiz, odamız kaderine terkedilmeyecek kadar kıymetli, gelin hep birlikte bu gidişata bir dur diyelim. Bugün ve gelecekte, sürekli ertelenen ve giderek büyüyen sorunlarımızın artık çözüldüğü; sorunlardan uzak, hak ettiği itibarı, saygınlığı gören bir meslek için “BİZ” olma bilinci ile birlikte hareket edelim, birlikte yola çıkalım.” dedi.

“LONCA VE AHİLİK GİBİ GÜÇLÜ BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ”

Niyetlerinin boş vaatlerde bulunmak olmadığının altını çizen Başkan Adayı Alyanak şunları söyledi: “Niyetimiz elbette ki Amerika’yı yeniden keşfetmek, sizlere boş vaadlerde bulunmak değil. Bu yolculukla amaçladığımız varmak istediğimiz noktaları bir kaç cümleyle özetlemek gerekirse;

* Mesleğimiz ve odamızla ilgili yıllardır gözlemlediğimiz, sizlerle istişare ettiğimiz, fikir birliğinde olduğumuz sorunlar var bunlardan en önemlisi ve ivedilikle çözüm sunulması gerekeni; gruplaştırılmış, ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş meslek mensuplarımızın bir an önce mesleğimizin menfaati için, birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu; sevgi, barış ve huzur ortamının sağlandığı bir “ODA”.

Ayrışmak ve parçalanmaya devam etmek içinde bulunduğumuz durumun vahametini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

* Tek başına yönetmek yerine birlikte yöneteceğimiz tek başına kazanmak yerine birlikte kazanabileceğimiz bir meslek ve  bir “ODA”.

* Haksız rekabetin artık konuşulmadığı bir “ODA”.

Bunun çözümünün de her bir bireyin etik kurallar çerçevesinde hareket etmesinden geçtiğini biliyoruz.

* Tüm meslek mensuplarının etik ilkeler doğrultusunda hareket ettiği bir “ODA”.

Formalite için değil, büromuzun duvarına süs olarak alıp koymak için değil, gerçek anlamda amacına ulaşmış her bir bireyde farkındalık ve davranış değişikliği yaratabilecek zorunlu, etkili ve uzmanından alınacak eğitimlerle bunun mümkün olacağını biliyoruz. Çünkü etik davranmak öğrenilebilen bir kavram. Mesleğimize ancak bu şekilde kalite ve saygınlık katabiliriz. Bizler “LONCA” ve “AHİLİK” gibi güçlü bir kültüre sahibiz. Unutulmaya yüz tutmuş bu kavramları yeniden canlandırmak meslek hayatımıza tatbik etmek hiç de imkansız değil.

*  Kişisel husumetlerden arındırılmış bir “ODA”.

* Meslek ve meslektaşın menfaati için uzlaşmacı yönetim anlayışına sahip bir “ODA”

Biliyorsunuz ki nispi seçim sistemi ile gerçekleştiriyoruz oda seçimlerimizi. Bu da parçalı bir yönetimin ortaya çıkmasına neden oluyor. En çok oyu alan taraf yönetimi tekeline almak istiyor çoğu zaman. Yönetim kadrosu oluşturulurken liyakatten uzak güç bende anlayışı ile hareket edildiği için sağlıklı bir yönetim yapısı da ortaya çıkmamış oluyor. Azınlık olan taraf görmezden geliniyor, pasifize ediliyor veya aksini düşünecek olursak da azınlık olan kesim muhalefet zihniyeti ile hareket edip karşı tarafı çalıştırmıyor. Dolayısı ile oda ve meslektaş için üç yıllık yönetim süreci boyunca kayda değer bir şeyler yapılamamış oluyor.

* Siyaset üstü bir “ODA”.

Hiçbir siyasi görüşün taraftarı olmayan herkese eşit mesafede duran, gücünü sadece meslektaşından alan, objektif bir oda hedefliyoruz. Kurumsal olmak bunu gerektirir.

* Tüm kurulların ve komisyonların tarafsız, tavizsiz hiçbir şekilde oy kaygısı taşımadan çalışacağı, görevlerini yerine getireceği bir “ODA”.

* Kurumsal, şeffaf, adil, katılımcı, pozitif, herkesin gelip gerektiğinde hesap sorabileceği, tüm kararların üyelerle istişare edilerek alınacağı tek kaygısı meslek ve meslektaş olan hep birlikte yönetiminde söz sahibi olduğumuz bir “ODA”.

* Bağımlı, bağımsız, stajyer, kadın, erkek… vb. ayırımları yapmayan bir “ODA”.

* Üyelerine, periyodik olarak vereceği sürekliliği olan , amacına hizmet eden eğitimlerle destek veren bir “ODA”.

* Meslekle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek odaları ile işbirliği içerisinde olan bilgilendirme toplantıları düzenleyen protokol imzalayan bir “ODA”.

* Vergi davaları ve iş hukuku alanında uzman kişilerden hukuki danışmanlık alan bir “ODA”.

* Üniversite ve Akademisyenlerle işbirliği içerisinde olan bir “ODA”.

* Gerekli görülen konularda çalıştaylar düzenleyen bir “ODA”.”

“ARTIK SORUNLARDAN DEĞİL ÇÖZÜMLERDEN BAHSETME ZAMANI”

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkan Adayı Hatice Ayten Alyanak şunları söyleyerek sözlerini tamamladı: “Artık sorunlardan değil çözümlerden bahsetme zamanı diyoruz. Geçmişten değil gelecekten söz etme zamanı. Şimdiye kadar odamız için emek vermiş sayın oda başkanlarımıza, değerli üstadlarımıza teşekkür edip onların olumlu veya olumsuz tecrübelerini kendimize ders edinerek müsaadelerini istiyoruz. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmiyor artık. İnsanlar uzay muhasebesini konuşurken bizim hala mesleğin taş devrinden kalma sorunlarını konuşuyor olmamız gerçekten çok üzücü. Bu meslek artık yerel değil uluslararası standartlarda icra edilmeli bu da ancak radikal bir vizyon ve misyon değişikliği ile mümkün görünüyor. Denenmişi denemenin, bizi bir yere götürmeyen yanlış yollarda ısrar etmenin bir faydası yok.

Siz kıymetli üyelerimizden aldığımız güçle biz bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek için hiçbir siyasi yapılanmanın içerisinde olmadan bağımsız, bağlantısız bir yenilik hareketi başlatmak için “BİZ DE VARIZ” diyerek  yeni bir yola çıktık. Her yol beraberinde yoldaşlar gerektirir. Bizimle beraber hareket etme noktasında sizlerin desteğine ve samimiyetine güveniyor ve inanıyoruz. Vereceğiniz oylar mesleğimizin yarınları için çok kıymetli. Sizden ricamız 15 Mayısta yapılacak olan Oda seçimlerine gelerek oy kullanmanız ve oylarınızı kullanırken de hatır gönül esaslı değil de liyakatı esas alan bir anlayışla hareket etmeniz.

Değerli Meslektaşlarımız;

Biz inanıyoruz ki; donanımlı ve duyarlı meslektaşlarımızın destek vermediği hiçbir oluşum başarılı olamaz. Bu seçim; siyasetten uzak, katılımı, paylaşımı esas alan, tüm üyelerimizi objektif olarak kucaklayan, farklı düşüncelere açık, geçmişe değil geleceğe odaklanmış, gelecek dünya düzenine entegre bir “ODA” yı inşaa etmenin ve yönetmenin seçimi olacaktır.”

# Kalite

09 May 2022 - 18:20 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yerel Piyasa Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yerel Piyasa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Yerel Piyasa editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yerel Piyasa değil haberi geçen ajanstır.


İstanbul Markaları

Yerel Piyasa, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (542) 453 4646
Reklam bilgi


Anket 5500 TL'lik asgari ücret çalışanlar için yeterli olacak mı?